ხელმძღვანელობა
Photo
პაატა ბატიაშვილი
დეპარტამენტის უფროსი
Photo
ირაკლი იმერლიშვილი
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
Photo
ნელი კორკოტაძე
მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორი