სტატისტიკა

2018 წლის იანვრის თვეში გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა

2017 წელს გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა

2017 წელს გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის დინამიკა

2017 წლის დეკემბრის თვეში გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა

2017 წლის ნოემბრის თვეში გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა

2017 წლის ოქტომბრის თვეში გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა

2017 წლის სექტემბრის თვეში გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა

2017 წლის აგვისტოს თვეში გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა

2017 წლის ივლისის თვეში გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა

2017 წლის ივნისის თვეში გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა

2017 წლის მაისის თვეში გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა

2017 წლის აპრილის თვეში გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა

2017 წლის მარტის თვეში გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა

2017 წლის თებერვლის თვეში გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა

2017 წლის იანვრის თვეში გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა